IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dimecres, December 21, 2016
Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització/periodicitat: 
El conreu de l’olivera inclou un seguit de feines de cura del terreny i de l’arbre al llarg de l’any. Aquestes fases del treball agrícola poden avançar-se o retardar-se, segons les característiques del terreny, la varietat de l’oliva o les condicions climatològiques. Un dels aspectes que s’han de referenciar actualment és l’avançament generalitzat de l’inici de la collita. Per motius de control del producte final —l’oli—, part d’aquestes fases de treball s’avancen amb el temps, la qual cosa implica el consegüent avançament en la resta dels temps de les feines agrícoles al llarg de l’any. Segons el calendari, el clima, la varietat la comarca (més càlida al Montsià més freda a la Terra Alta), com a norma general la periodicitat habitual per a l’inici de la recol·lecció és mitjan octubre o principis de novembre i s’allarga fins al gener (tenint en compte que hi ha varietats que es comencen a recollir a l’octubre i altres més cap al desembre). A partir del febrer o març, és a dir, en acabar la plega, es poda o esporga (esllemenar, se’n diu al Montsià). Una vegada s’acaba l’arbre, queda a l’espera i es fan treballs de tractament. A l’estiu s’han de tallar els pollissos, entre mitjan agost i principis de setembre, just abans d’iniciar el procés d’espedregar, o preparar el camp abans de la collita. Actualment si s’utilitzen productes químics que impedeixen o controlen el creixement al peu de l’arbre de males herbes o pollissos, aquestes últimes fases tenen menys pes. L’última fase d’espedregar és més o menys necessària depenent del sistema de plega. Al novembre torna a iniciar-se el cicle de la plega. El nou cultiu demana primer que s’espedregui amb una planxa, accionada per un tractor i posteriorment que s’aplani el terreny amb un rulo o redolí, que antigament arrossegava un animal de tir i actualment, de dimensions més grans, estira un tractor. Això s’ha de fer just després de ploure, quan la terra està tova. L’època de l’any varia segons la zona; a les zones més càlides es fa al mes d’agost o al setembre, i a les zones més fredes, a l’octubre. Entre finals de setembre i al novembre torna a iniciar-se el cicle de la plega. La plega s’avança si ha fet calor —les olives maduren— i comença el vent aviat. Si no fa vent, o fa fred i les olives estan verdes, lògicament triguen més a caure. Enmig, el pagès fa tres o quatre tractaments per a l’ull de gall i a les darreries de setembre es fa el tractament per a la corcada o per a la mosca (l’efecte de la mosca és que corca les olives).