IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Salvaguarda:

Transmissió: 
La transmissió d'una activitat que continua reproduint-se però adaptada al model de producció capitalista, com a lògica de prioritzar la rendibilitat del producte, ha incidit en la transformació i adaptació dels espais per pretendre una major control i rendibilitat de la producció. Això ha implicat que desapareguin d'aquest espais els bens mobles i les infraestructures que fan comprensible tot el sistema de producció d'oli i per tant al seva transmissió. Paral·lelament en alguns casos ens trobem molins privats que mantenen aquest tot que fa comprensiu aquest sistema de producció. No obstant això, part de les infraestructures han desaparegut o queden parts inconnexes, com les torres de giny que permeten transmetre relativament com i el que era aquest sistema de producció. paral·lelament com a model productiu actual i modernitzat la transmissió és realitza des del propi treball al molí. Al territori la formació de cooperatives és també una resposta que es converteix en un model de transmissió i salvaguarda. L’associació en cooperatives dels productors d’olives per no haver de dependre del molí, que era qui tenia la maquinària i per tant imposava estratègies i condicions, i tornar-se propietaris mitjançant el model cooperativista és una de les estratègies claus per la continuïtat de la pràctica i per tant de la transmissió.
Viabilitat / Riscos: 
La producció d'oli té coma a principal viabilitat que és un producte de consum generalitzat i per tant no planteja en aquest sentit risc. No obstant les diferents regulacions, els preus, l’actual implantació de sistema d’agricultura integrada, un model econòmic que no té en compte les particularitats del mon agrari fan que l'opinió generalitzada és que sense els ajuts econòmics institucional la producció d'oliva i en conseqüència d'oli d'oliva no seria rendible i per tant està en risc. És aquesta percepció per part del productor els principal risc pel manteniment del sector.
Valoració de l’individu / grup / comunitat: 
Respecte al producte hi ha consciència col·lectiva de produir un bon oli i d’una millora i progressiu control. A la vegada és un producte de qualitat que es treballa de forma correcte però que econòmicament no permet o té un risc molt gran, perquè depèn de diversos factors que el pagès no controla. La climatologia, el mercat i regulacions, elements que incideixen directament en el benefici del productor però que en no controlar directament, determinen la capacitat d'acció i indirectament la valoració no tant del producte sinó de l’ofici de pagès.
Mesures de salvaguarda preses pel grup/comunitat: 
En l'àmbit d'estudi, inventariat i investigació s'han dut a terme diversos treballs de recuperació de la memòria oral i històrica de l'àmbit de la producció d'oli d'oliva. També de caràcter individual o recolzat per algun ajuntament local, la recuperació de molins i les seves infraestructures tot i que no sempre amb un objectiu productiu sinó sovint de caràcter decoratiu.