IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 
El conreu de l’olivera, com succeeix amb l’elaboració d’oli d’oliva, forma part de la identitat territorial per la presència constant, paisatgística, i sobretot en el desenvolupament econòmic i social de la comunitat. Ha determinat experiències i ha estat no només un mode de subsistència, sinó que les característiques del conreu i una fase molt concreta com és la plega de l’oliva han construït comunitat. Això és així perquè és generalitzat que directament o indirectament existeix relació amb aquest conreu. Tant en la memòria familiar i comunitària com en els elements que continuen presents, com cofins fent d’estores, les fires d’oli o les cançons que es recuperen i parlen d’aquell context avui ja desaparegut, tot junt, sense ometre la importància del conreu en el sector econòmic actual, fa que continuï estant present i reafirmi part d’aquesta relació de la comunitat amb el conreu de l’olivera. A la vegada té tant pes la significació simbòlica com l’econòmica, ja que no cal oblidar que al Montsià i Baix Ebre és el primer producte de conreu, a part de l’arròs, i a la Terra Alta, tot i que està minvant, és el tercer conreu en presència d’explotacions agràries.