Manifestacions musicals i sonores

(en tots els camps)

Les corals, els cors i els orfeons

Els cors, les corals i els orfeons són entitats culturals vertebradores del territori. Algunes originàries des de principis del segle XX, com són l’Orfeó Tortosí (1905) i l’Orfeó Ulldeconenc —antigament Orfeó Montsià (1922)—, foren creades sota la influència de les formacions claverianes, en un esforç per fer arribar la música a les classes treballadores i a partir de l’impuls de l’aparició de l’Orfeó Català, en el context romàntic de la Renaixença, un moviment social i cultural de revitalització, i de creació del sentiment de catalanitat, a partir de la llengua i les arts en general. 

Des d’aleshores, a la demarcació han anat apareixent nous conjunts corals que destaquen perquè són espais de socialització i creixement individual i col·lectiu. A través de les seves cançons s’expressen una gran varietat de missatges, declaracions musicals que abasten des de reafirmacions identitàries locals fins a reivindicacions populars; però també es constata que són organitzacions culturals plurals i diverses, musicalment parlant. En deixa constància el repertori que interpreten, un ventall de partitures riques i variades que van de la música tradicional als estils més moderns d’aquí i d’allà.

Les orquestres de ball

A les Terres de l’Ebre una de les figures clau en el context festiu i musical des de principis del segle XX i fins avui és el que actualment coneixem com a orquestra de ball.

Fins al segle XX les orquestres de ball, la major part, estaven formades per músics provinents de la banda de música municipal. Avui continuen presents en la memòria col·lectiva i en algun cas, encara, pels escenaris de les festes majors del territori. Algunes sorgeixen a partir de la segona meitat del segle XX, en les dècades dels setanta i vuitanta.

Junior’s, Los del Ebro (avui Tangara), la Cimarrón, Orquestra Europa, La Pensilvania i Atalaia són algunes de les que, tot i els canvis de músics i adaptacions, es troben en actiu i representen un model musical que, tot i que avui està més generalitzat i homogeneïtzat, continuen tenint referents propis com és el cas de la cançó “La perla preciosa”, que es manté, en la versió de pasdoble feta pels Junior’s, com a referent identitari per a zones concretes, com ara les comarques del Montsià i Baix Ebre.

Pàgines