Òrgan coordinador

L’Òrgan Coordinador està format per la direcció del projecte i pels assessors científics: tècnics de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, de l’Institut Ramon Muntaner i del Museu de les Terres de l’Ebre.  

La seua tasca és fer el seguiment de totes les gestions realitzades per assegurar la seua transversalitat i que la comunicació fluïsca entre tots els participants en el projecte.