Antropòlegs

Marc Ballester, Ingrid Bertomeu i Maite Hernández (antropòloga de suport extern) són els antropòlegs que realitzaran el treball de camp per poder identificar i catalogar els diferents elements patrimonials. Concretant en la darrera fase un pla d’acció amb propostes d’aplicabilitat generades pel mateix inventari.