Geografia popular

Títol: 
Geografia popular
Codi: 
IPCITE-BIBLIO-0567
Tipologia: 
Llibre
Format: 
En suport físic
Format. En suport físic (Camps específics): 
Autoria i responsabilitat: 
AMADES, Joan
Peu d'impremta: 
Barcelona : Edicions El Mèdol, 2001
Extensió: 
102 p.
Notes: 
Introducció de Xavier Sust
Descriptors temàtics: 
Descriptors geogràfics: 
Descriptors IPCITE: 
Tradició oral i particularitats lingüístiques
Idioma/es emprats: 
Número normalitzat: 
Dipòsit Legal DL T. 172-2001
ISBN 8495559293
Relació amb altres fitxes: 
Relació fitxes elements PCI: