Memòria del treball de recerca: Els sistemes de transport fluvial al tram inferior de l'Ebre. Els passos de barca

Títol: 
Memòria del treball de recerca: Els sistemes de transport fluvial al tram inferior de l'Ebre. Els passos de barca
Codi: 
IPCITE-BIBLIO-0494
Tipologia: 
Treball inèdit
Format: 
En suport físic
Autoria i responsabilitat: 
BEL, Josep Ferran; et.al.
Notes: 
Treball becat amb una ACOM-1999.
Descriptors temàtics: 
Descriptors geogràfics: 
Descriptors IPCITE: 
Activitats productives, processos i tècniques
Idioma/es emprats: 
Relació amb altres fitxes: 
Relació fitxes elements PCI: 
Treball inèdit: 
Títol del treball: 
Memòria del treball de recerca: Els sistemes de transport fluvial al tram inferior de l'Ebre. Els passos de barca
Autor/a: 
BEL, Josep Ferran; et. al.
Data de publicació: 
Març de 1998
Universitat/Institució: 
Museu de les Terres de l'Ebre