IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Localització:

Localització: 
Descripció de la localització: 

Les celebracions de la Setmana Santa a Tortosa transcorren en el marge esquerre del riu Ebre a excepció del Via Creus i la processó del Sant Enterrament de Jesús, que tenen lloc a la població indicada —entitat municipal descentralitzada (EMD). Ambdós mateixos actes també es realitzen a Tortosa: al matí, al Calvari, situat al barri de Santa Clara; i al vespre, al centre històric i a l’Eixample.

La processó de la Passió, coneguda com la de Diumenge de Rams, ha sofert variacions en el seu recorregut en els darrers anys. Des del 2014, l’Agrupació ha recuperat l’antic traçat tradicional que inicia a la plaça de la Cinta i transcorre pel carrer de la Rosa, la plaça d’Agustí Querol, l’avinguda de la Generalitat, el carrer de Ramon Berenguer IV, el carrer de Cervantes, el carrer de Sant Blai, el carrer de Montcada, el carrer de la Mercè i, finalment, la plaça de la Cinta. En el 2016, però, s’ha variat el trajecte final, tot concloent a la plaça dels Dolors, entrant pel carrer de Montcada. El motiu es deu al compliment del 210 anys de la processó de Diumenge de Rams. L’Agrupació de Confraries ha volgut commemorar l’efemèride de la processó recuperant el traçat del segle XIX i finalitzant-la a la porta de l’antiga església dels Dolors, davant l’església de la Puríssima. Aquesta variació però no vol ser puntual. La presidenta de l’Agrupació de Confraries ha exposat que en endavant es realitzarà seguint aquest recorregut.

Pel que fa a la processó del Silenci, el Dijous Sant, s’inicia al barri de Remolins a la plaça de la Immaculada. Prèviament, però, la Confraria del Sant Crist de la Puríssima acompanya la imatge del Crist Crucificat amb tambors, confrares i portadors de les diverses confraries des de l’església de la Puríssima, on es troba el pas, situada al carrer de Montcada, fins a la plaça.

El recorregut transcorre des del 2013 pels carrers del barri que formen part de l’antic call jueu i arriba fins al centre històric. De tal manera, avança pel carrer Major de Remolins, el carrer del Sol, el carrer de Jerusalem, el carrer de l’Hospitalet, la plaça de Sant Jaume, el carrer de Santa Anna, l’absis de la Catedral, la plaça de la Cinta, el carrer de la Rosa, la plaça d’Agustí Querol, la plaça de l’Àngel, el carrer de Montcada, la plaça de Montserrat, el carrer de Gil de Frederic i la plaça dels Dolors. Abans del 2013, la processó no desfilava per l’antic call jueu, sinó que transcorria pel centre històric. Posteriorment al 2010, s’hi va afegir al recorregut l’avinguda de la Generalitat. A fi d’oferir un itinerari més adient al «caràcter penitencial de la processó del Dijous Sant» en paraules de la presidenta de l’Agrupació, es va decidir traslladar part de la processó al barri de Remolins, configurat per una trama de carrers estrets amb poca llum.

Pel que fa a la processó del Sant Enterrament transcorre pel barri antic i l’Eixample i inicia i finalitza a la plaça de la Cinta. En el seu recorregut avança pel carrer de la Rosa, la plaça d’Agustí Querol, l’avinguda de la Generalitat, el carrer de Ramon Berenguer IV, el carrer de Cervantes, el carrer de Sant Blai, el carrer de Montcada, el carrer Bonaire, el carrer de la Rosa i, finalment, la plaça de la Cinta, punt de sortida. El recorregut s’ha variat escassament en els darrers vint anys. Tan sols s’han bescanviat alguns carrers, puntualment, del tram final abans d’arribar a la plaça de la Cinta.

Georeferenciació: