IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Salvaguarda:

Transmissió: 
Des de l’Agrupació de Confraries s’exposa que el mode de mantenir la processó és a través de la pràctica i la transmissió. Així i tot, treballen perquè sigui més participativa en tots els seguicis i animen a què hi hagi noves entitats tortosines que es constitueixin per enriquir la processó, com els armats.
Viabilitat / Riscos: 
Segons exposa l’Agrupació de Confraries, avui en dia no hi ha problemes econòmics per a realitzar les processons, si bé necessiten comptar amb l’ajuda econòmica de les subvencions públiques i mantenir els ingressos de publicitat i venda de loteria any rere any. Tanmateix, reconeixen que s’han fet canvis, que no han afectat als seguicis, però sí al programa d’activitats de la Setmana Santa. Així, s’han suprimit o modificat actes —el festival internacional de música sacra; actualment, són concerts de groups nacionals—; o les «Visions de Setmana Santa», en què anys enrere, era una confraria o agrupació de fora qui oferia la seva versió de la celebració i, avui en dia, és cada any, una confraria tortosina l’encarregada de realitzar-ho.
Mesures de salvaguarda preses pel grup / comunitat: 
Entre les mesures de salvaguarda que s’han realitzat, la mateixa creació de l’Agrupació de Confraries és la més destacable. Tanmateix, es distingeixen les activitats paral·leles organitzades per la mateixa entitat o la restauració d’alguns dels passos, tasca que inicià l’Escola d’Art de la Diputació de Tarragona de Tortosa a finals dels anys 1990 i que prossegueix l’any 2017. En concret, en aquesta darrera intervenció s’ha fet una neteja general, l’estucat i la reintegració pictòrica de les llacunes, és a dir, les parts on s’ha desprès la pintura. Actualment, l’objectiu de l’Agrupació de Confraries és mantenir la reproducció de les processons cada any. Així i tot, manifesten que voldrien augmentar el nombre de participants en la processó del Dijous i Divendres Sant, si bé remarquen que no es pot fer de manera obligatòria, sinó que el desig ha de recaure en el mateix associat. Per altra banda, cadascuna de les confraries pot presentar problemàtiques diverses a l’hora de realitzar les processons. Malgrat tot, manifesten que no es prenen mesures preses amb anterioritat, ni de manera continuada, sinó solucions de manera momentània.
Protecció jurídico-administrativa / reconeixement patrimonial (altres):