IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 
Els romiatges són manifestacions rituals de caràcter religiós i festiu, celebracions de reafirmació identitària col.lectiva on s’actua mitjançant una lògica simbòlica. En el cas de Gandesa i Prat de Comte, el principal element del ritual és la devoció a la Mare de Déu de la Fontcalda, que concentra diversos significats de contingut religiós, identitari, societari… Així, la romeria esdevé un ritual d’iniciació en la presentació dels nens davant la verge; però també una analogia entre el camí processional i els rituals de pas, on es reafirma i confirma de manera individual l’adscripció religiosa a la Mare de Déu; i de manera col·lectiva, la pertanyença al model d’identificació dominant. Tanmateix, en cadascun dels romiatges gran part de les accions estan secularitzades. Per una banda, en la mateixa participació d’entitats no vinculades directament amb l’Església —fet en què destaca el canvi de model organitzatiu de Gandesa, donant un major protagonisme a les entitats i associacions en detriment del Patronat—; i, per una altra, en la celebració de la festa, entesa com una ruptura amb la quotidianitat i una recreació d’elements de símbol identitari local: el cant dels goigs i cançons populars de cadascun dels pobles, les jotes, els gegants de Gandesa…