IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 
El sistema d'organització del reg intervé i depèn principalment del cultiu de l'arròs. Un cultiu que per les seves característiques depèn, tradicionalment, de la presència constant de l’aigua als camps. Les fases de treball anual —solta, neteja, buidat, neteja— que es duen a terme als canals dependran i estan lligades al calendari definit per l'arròs. En el cas de la solta d'aigües cada zona té una data assignada que, en funció de les condicions climàtiques i del riu, s'inicia abans o després. Tot i les variables, el marge temporal, entre la primera zona i l'última on es fa la solta d'aigües, va de finals de març a mitjans d'abril. El 2016 les comportes de l'assut que alimenten el canal de la Dreta de l’Ebre i el canal de l’Esquerra de l’Ebre van obrir-se el 31 de març. L'aigua arriba a les regadores i séquies, on depenent de les característiques de la finca el propietari omple abans o després. Durant aquestes primeres setmanes que es van obrint les boqueres han d'omplir les diverses finques, durant els pròxims dos mesos. D'abril fins a desembre l'aigua corre pels canals amb el seu màxim cabal. Les necessitats de l'arròs determinen com es distribueix l'aigua. El moment clau per al cultiu de l'arròs, i per tant on zeladors i regadors tenen un paper bàsic per al repartiment acurat i equànime de l'aigua, en funció de l’extensió dels quadros d’arròs a inundar, és entre maig i juliol, quan necessita més aigua perquè arreli i creixi fort. A partir de mitjans d'agost, quan l'arròs ja està format, tot i que l'aigua és necessària, és un període menys conflictiu perquè dependrà de les variants de l'arròs cultivat i no tots els camps necessiten la mateixa quantitat d’aigua. De finals d'agost a setembre l'aigua als camps, depenent de si es fa la collita en sec o en humit, és cada cop menys important i el cabal a partir del 31 de setembre és menor. En aquest cas el problema és evitar que una inundació major de la necessària del camp pugui fer malbé la collita. Un cop acabada la collita l'aigua als camps ja no implica conflicte ni és necessària i en molts casos està inundat per qüestions mediambientals i no del cultiu. És entre desembre i gener quan es buiden els canals per fer-ne manteniment i neteja fins que torna a iniciar-se el cicle de la solta d'aigües.