IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Salvaguarda:

Transmissió: 
Actualment els coneixements per a la gestió de la distribució de l'aigua i els aspectes mencionats ja no es fan dins l'àmbit familiar. Alguns dels actuals zeladors van aprendre els noms dels canals i séquies acompanyant el pare o escoltant quan els pagesos anaven a casa del zelador a demanar aigua o exposar un problema. El tarannà i les maneres de gestionar o buscar la solució que no sigui simplement tècnica és un dels elements lligats a la transmissió generacional. No hi ha per tant un model de transmissió assegurat més enllà de què sigui gent que forma part de la plantilla i vagi aprenent. Per tant, el model de transmissió està lligat a la pervivència de l'activitat agrícola a la zona, és a dir mentre hi hagi un ús agrícola de l'aigua existirà un model o altre de gestió i d'organització social al voltant de l'accés i ús de l'aigua.
Viabilitat/Riscos: 
La viabilitat del model de repartiment i l'organització que porta associat és que és imprescindible per a l'explotació agrícola del delta; per tant, mentre hi hagi productores hi haurà necessitat de distribució d'aigua. Els riscos per altra part no incideixen directament en el model organitzatiu però sí en tot el que l'envolta, el cultiu de l'arròs, l'equilibri amb el parc natura, les plagues són aspectes que repercuteixen en el funcionament de l'entitat perquè incideixen en els seus membre, no presenten un risc però són elements fan que existeixi conflictes entre regants/productors, responsables del Parc Natural, pescadors de les basses.
Valoració de l'individu / grup / comunitat: 
La rellevància de les Comunitats de Regants per a la comunitat està lligat per una part a l'aprofitament de les terres i per tant és una organització imprescindible en aquest sentit però la vegada existeix una relació per una generació, fins els nascuts a la dècada dels 60 del segle XX que ho identifica com una feina circumstancial (principalment la de «dalleros» i fer les «llimpies») que molts dels quals (principalment homes) havien fet a l'estiu complementant amb altres activitats.
Mesures de salvaguarda preses pel grup / comunitat: 
No hi ha percepció de pèrdua o de necessitat de prendre mesures per salvaguardar. És una entitat activa que s'adapta a les circumstàncies. Respecte a la memòria de l'entitat ambdues entitats han editat llibres on expliquen i recullen informació dels 150 la Dreta i 100 l'Esquerra anys d'història.