IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Salvaguarda:

Transmissió: 
La pràctica és la principal eina de transmissió en aquest sentit. També les mateixes institucions que organitzen la celebració ajuden en la transmissió de com s’ha de vestir i què és exactament i com i on s’ha de participar.
Viabilitat/Riscos: 
El fet que estigui, habitualment, impulsat des de les institucions n’afavoreix la viabilitat, igual que el valor identitari i comunitari per les que compleixen la funció. També el valor emocional que s’ha vist en els casos que es transmet entre mares i filles l’orgull de ser pubilla major o reina de els festes. També la viabilitat pot estar relacionada amb la relació de la figura de les pubilles i hereus amb la idea de Catalunya i que potencià la pertinença al tot. El principal risc s’assenta, per una part, en problemes demogràfics, als pobles amb menys població, però sobretot en la pèrdua de reconeixement de la institució. El fet que en alguns casos sorgeix o intrínsecament mantingui uns valors socials que avui no encaixen amb el model de societat pot portar que no es reconegui la institució en si. Això fa que necessitin transformar-se, en els llocs on no ho ha fet encara, sobretot referint-nos als valors i al paper que s’atribueix en alguns llocs al fet de ser pubilla i quina funció té la dona.
Valoració de l'individu / grup / comunitat: 
Les persones que ho viuen demostren un reconeixement en positiu pel fet de representar la seva població i treballar-hi. Per elles, principalment, i per ells és un orgull complir amb aquesta funció representativa.
Mesures de salvaguarda preses pel grup / comunitat: 
A part de la representació i selecció cada any de les pubilles i hereus i la contínua representació, s’han fet audiovisuals que expliquen la indumentària i les diverses parts del vestit, també jocs amb la imatge de la pubilla i l’hereu. Són algunes de les accions de salvaguarda identificades; no obstant això, no s’han identificat més mesures en l’àmbit local de les Terres de l’Ebre.