IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Salvaguarda:

Transmissió: 
La transmissió del conjunt de normes, coneixements i tècniques al voltant de l'organització de la pesca a les basses es transmet directament en la participació. Els membres de l'organització del sorteig van adquirint, any rere any i seguint l'exemple dels més experts, els coneixements sobre l'execució del sorteig i el seu registre. En l'activitat pesquera, també són els més experts o els que ja han pescat a les basses en alguna altra ocasió els que guien els nous participants en un tipus de pesca que, actualment, té molt poc a veure amb les tècniques de la pesca marítima.
Viabilitat/Riscos: 
Un dels principals riscos que afecten l'organització de la pesca a les basses és la manca d'aigua i la contaminació. Antigament, totes les aigües dels camps desembocaven a les basses fins que es van construir els desaigües de circumval·lació, per evitar l'aportació d'aigües contaminades amb productes fitosanitaris procedents del reg dels arrossars. Així, bona part de l'aigua procedent dels arrossars es desvia cap al mar directament pels canals de circumval·lació, sense passar per l'interior de la bassa, fet que provoca una manca de cabal a l'interior de les basses i la conseqüent manca d'oxigenació de les aigües i la pèrdua de nutrients i flora d'aigües salobres, com la disminució del senillar o de població de bova. La regulació de la quantitat d'aigua que s'envia a les basses o al desaigües de circumval·lació depèn de la gestió de les Comunitats de regants i no depèn de la gestió de la Confraria de Sant Pere. Aquest fet, en ocasions, genera tensions entre els pagesos i els pescadors i les entitats que els representen, en tant que tots necessiten l'aigua per a les seves respectives collites. La contaminació i la manca d'aportació d'aigües és una de les causes principals de la disminució del nombre d'espècies, algunes de les quals s'han hagut de protegir o prohibir-ne la pesca com la tenca. Actualment, també es fan repoblacions d'espècies com l'anguila. Aquest fenomen també afecta, de retruc, els muscleros, nom amb què es coneixen els petits empresaris dels vivers de musclos i ostres instal·lats a les dos badies del delta, el Fangar i els Alfacs, ja que l'aigua arribava més depurada quan passava per l'interior de les basses abans de sortir al mar i es filtrava per l'acció de la flora. L'organització de la pesca a les basses es una activitat que es veu afectada tant per la contaminació de les aigües i els seus efectes sobre la fauna aquàtica com per la pèrdua de competències sobre la gestió dels recursos del territori, que ha anat derivant i repartint-se entre altres institucions de referència, com les comunitats de regants o el Parc Natural, que han anat sorgint històricament fruit de la transformació humana del medi deltaic.
Valoració de l'individu / grup / comunitat: 
Els membres de la Confraria de Sant Pere valoren l'activitat amb una certa nostàlgia quan analitzen la importància que ha tingut la institució en la gestió dels recursos naturals al llarg de segles d'existència i el paper al qual es veu relegada la seva intervenció en l'actualitat. Consideren que la pèrdua de competències no ha estat favorable als pescadors i a la seva activat a les pesqueres. D'altra banda, mostren una mena de respecte simbòlic a la institució com un referent històric del que som i com quelcom que cal conservar i impulsar, després d'anys de manca de suport per part de l'Administració. Pel que fa a l'activitat pesquera, els pescadors veuen el medi ambient i l'aprofitament dels recursos com una mena de naturalesa perduda que no s'assembla al que era l'abundància d'abans i hi reconeixen una disminució progressiva dels recursos.
Mesures de salvaguarda preses pel grup / comunitat: 
L'adaptació dels estatuts originaris a les diverses normatives són una de les mesures de salvaguarda principals de la institució de la Confraria de Sant Pere. D'altra banda, l'activitat de la pesca a les basses s'ha adaptat també a la realitat mediambiental de la zona, que forma part del Parc Natural del delta de l'Ebre.