IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 
El sistema organitzatiu creat al voltant del riu Ebre per al repartiment d'aigües per a l'arrossar és el reflex de com una comunitat s'organitza per ocupar un espai, fins llavors inculte, i tornar-lo productiu. Per això a part de dessecar basses com s'ha vist també calia definir un model organitzat per l'aprofitament d'un bé comú mitjançant la creació d'infraestructures i el seu posterior control. En la documentació històrica observada ja es planteja el conflicte com un dels motius que fa necessari crear una entitat que reguli i vigili el bon ús de l'aigua. Trobem al delta de l'Ebre un exemple evident de com la comunitat s'agrupa i crea entitats comunals que a la vegada serveixen per controlar i regular la mateixa comunitat. 150 anys després de la seva creació, amb les variants ja exposades, aquestes comunitats continuen sent clau per al desenvolupament socioeconòmic. I ja no són només clau per aquest desenvolupament sinó que el fet que totes les terres del delta de l'Ebre cultes hagin d'estar sotmeses a l'aigua de la comunitat de regants dóna a l'entitat un poder davant l'individu però a la vegada de forma reciproca per l'individu, com a propietari i membre de la comunitat, és un eina que li dona, no vol dir que l’exerceixi sempre, capacitat d’intervenció com a actor polític i social davant d'altres entitats socials i fins i tot polítiques del territori. El que sorgeix com una eina de distribució i vigilància de les infraestructures de distribució, assumeix poder en tant que una sola entitat, una per cada hemidelta, agrupa a tots els propietaris. Aquest model de funcionament fa que els interessos de tots els productors del delta poden ser defensats des de la Comunitat de regants perquè és actualment l’organització que els concentra i pot representar. El fet que com organització concentri un sector clau de l’àmbit productiu li atorga poder dins de la comunitat. Són els membre de la comunitat una font de riquesa que ofereixen feina i creen xarxes socials de caràcter productiu. I avui tot i que amb la maquinaria es necessita menys personal al camp i per tant no és igual que quan les diverses tasques de l'arròs es feien manualment, ens permet afirmar que el potencial econòmic és major i per tant la repercussió en la comunitat més rellevant. Aquest context fa que les comunitats, en tant són propietàries d’una infraestructura clau per a la vida al delta (el canal abasteix els camps i també abasteix a les poblacions) i a la vegada representen a tota la comunitat de propietaris i pagesos, tenen una capacitat d'acció i d'influència al teixit socioproductiu i econòmic que sembla fer-los immunes als conflictes que repercuteixen al territori. Això és així en el sentit que en atacar les Comunitats de Regants repercuteix en tota la comunitat productiva del sector agrícola del delta de l’Ebre i sovint el que es fa és no qüestionar, o fer-ho amb menys vehemència, els posicionament de les Comunitats de regants. Aquesta situació s'evidencia quan sorgeixen situacions paradoxals com les evidenciades arran de les lluites contra el transvasament d'aigua del riu. Tot i ser lluites amb un fort calat social i una opinió generalitzada al territori, en aquest cas un posicionament contrari, la comunitat de regants es posiciona contraria a la opinió general, sense que repercuteixi de manera negativa en al comunitat. El cas del moviment contra els projectes de transvasament d'aigua de l'Ebre a altres conques hídriques, tot i l'oposició per bona part de la ciutadania de les terres de l'Ebre, les dues comunitats de regants van mantenir una posició favorable al transvasament durant anys, al 2016 ha canviat i una ja no el defensa. Aquesta posició no va fer que part de la pressió es dirigís cap a les dues comunitats de regants tot i que en són beneficiàries directament. Aquestes circumstàncies sense entrar en els pro i contres d'un transvasament ens permeten observar la rellevància i capacitat d'influència d'aquestes entitats dins de la comunitat.