IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 
Així com les tasques dutes a terme en l’àmbit domèstic, els guarniments de carrers estan poc valorats pel conjunt de la societat. L’amateurisme i el voluntariat que comporta aquesta feina no demanen que sigui reconeguda monetàriament, sinó socialment; tanmateix, ni tot l’àmbit veïnal, ni la suma de totes les institucions polítiques (a excepció d’alguns casos), les considera amb la vàlua que tenen. En un moment que cada cop més la professionalització es va obrint pas en l’artesania de la festa, però sobretot en un context social en què es fa difícil compaginar la vida laboral i familiar amb l’elaboració dels adorns, la manca de reconeixements, siguin institucionals o simbòlicament econòmics, poden ser clau per a la supervivència en alguns municipis d’aquest treball tradicional, ornamental i col·laboratiu, perquè pot fer caure els protagonistes en el desànim, fet que pot repercutir negativament en la festa.