IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 
Tant la pesca a les basses com la seva conserven processos tradicionals. Des de la celebració del sorteig, de forma manual fins la manca de tecnologia en les formes de treball a la bassa o l'aplicació de normatives centenàries fan que aquesta activitat sigui una de les més tradicionals i de les que han variat poc en el temps. La Confraria de Sant Pere representa una institució amb nou cents anys d'antiguitat documentada i un alt contingut simbòlic per als seus membres, legitimat en l'antiguitat i valors tradicionals de la institució. Antigament, la sort de pescar a les basses era realment una sort per als pescadors i les seves famílies, ja que es capturaven tones de peix que suposaven uns ingressos molt majors de l'activitat pesquera habitual. Avui dia, però, per la disminució de les captures, la pesca a les basses resulta més una activitat complementària als ingressos de la professió habitual o, fins i tot, una sortida temporal a les dificultats que ofereix el territori en relació a la manca d'oportunitats laborals. Si bé antigament gairebé tot la família s'implicava d'alguna manera en la pesquera, actualment, l'activitat només involucra els pescadors que hi participen. Les dones complien un paper fonamental en el procés productiu de la pesca participant de tot el circuit de comercialització del peix. Avui dia, no hi ha intervenció de les famílies excepte en el règim de visites. La influència organitzativa s'ha reduït a l'individu, és a dir, als membres de la pesquera i no un àmbit social més ampli com el de la família. La forma de producció de les basses és col·lectiva i el grup de pescadors, juntament amb la presència de la confraria, formen una unitat productiva. El treball es remunera en funció dels guanys de la pesquera i de manera igualitària entre tots els seus membres, independentment de la funció que realitzen durant el període d'activitat.