IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 
La creació d’organitzacions per gestionar l’aigua té, en aquest cas i en la zona on s’ubica de la Terra Alta, un clar significat socioeconòmic, ja que l’arribada d’aigua a les parcel·les que queden per sobre del riu, les més properes al nucli urbà de Bot, era necessària per a la subsistència de la comunitat, sinó, en un clima de secà, no hauria tingut accés a una sèrie de productes alimentaris. D’aquesta manera, l’absència o l’escassetat de diners no impedia a la població accedir als productes que podia conrear per si mateixa. Per tant, aquesta significació de regular per assegurar l’ús equitatiu del bé comú ha estat clau durant molts d’anys. No obstant això, l’actual model de consum i els canvis i el fàcil accés a certs productes, la millora d’infraestructures, etc., fan que perdi part d’aquest significat i prengui més valor el de caràcter simbòlic. El que es construeix a partir de la memòria dels habitants de Bot i de les experiències construïdes al voltant de l’horta i del sistema de reg, aporta, per tant, un valor identitari diferenciador del pobles veïns que no tenen o no conserven aquesta mena d’estructures comunitàries.