IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Salvaguarda:

Transmissió: 
El model de transmissió ha estat l’escrit per interpretar. L’edició dels goigs escrits es recolza, per transmetre’ls, en els grups corals que canten els goigs durant l’ofici religiós. El cas de l’edició dels goigs té com a principal objectiu la transmissió. No obstant això, la falta de melodia o el fet que no s’interpretin en dificulta la transmissió.
Viabilitat/riscos: 
El fet que s’escriguin en facilita la pervivència, que no la interpretació. La presència de grups que canten cada any els goigs a la missa en honor a la imatge lloada, n’afavoreix la interpretació i transmissió a la comunitat i, per tant, la viabilitat. El risc està que depengui d’un grup concret i no se n’ampliï l’aprenentatge als participants de la litúrgia. També l’estreta relació amb l’aspecte religiós de la celebració pot ser un risc per la gradual poca participació en aquests actes. En general, el fet que, com s’ha comentat, molts d’aquests goigs expressen en el contingut part de les particularitats que relacionen la imatge o patró amb la comunitat, pot fer que acabi sent una eina de canalització d’aquesta identitat comunitària i deslligar-se de la relació gairebé exclusiva que manté actualment amb l’ofici religiós. No obstant això, aquest paper actualment el compleixen en una part important els himnes, com podem veure en el cas de la Cinta a Tortosa, en què, tot i que té goigs més antics i amb aquest valor identitari, s’ha potenciat, possiblement per l’aspecte melòdic, la interpretació de l’himne. Un altre element que activa més la vessant de salvaguarda que no d’interpretació comunitària és l’acció col·leccionista amb llarga tradició al territori de parla catalana.
Valoració de l'individu / grup / comunitat: 
Per la comunitat participant, els goigs són un element d’identitat i de devoció. Per tant, es valoren en positiu en el sentit que s’han de conservar i no perdre’s. Però, és un sentiment reduït a la comunitat que participa en l’acte religiós.
Mesures de salvaguarda preses pel grup / comunitat: 
L’existència de reculls, col·leccions i l’edició cada any, en alguns casos, per vendre en benefici de la parròquia és una mesura de salvaguarda. Que grups com un orfeó o una coral els cantin i els enregistrin també són mesures que pren la comunitat per no perdre’n la interpretació.
Altres mesures de protecció/Promoció/Difusió: 
Biblioteca Digital del Centre de Lectura de Reus