IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 
És una evidència que, malgrat la diversitat de balls parlats que s’han generat i perviscut a les Terres de l’Ebre durant segles, avui en dia la seva presència al territori és purament residual. Tanmateix, també es fa palès que, si hi ha entitats que opten per recobrar-les, altres poden treballar en la mateixa direcció si així ho consideren. Recuperar aquests balls parlats o adaptar-los segons s’estipuli és, doncs, inicialment una convenció, una convinença que pot rescatar un patrimoni oblidat per tal que la societat, a poc a poc, se’l faci seu de nou.