IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 
Durant tot el registre s’ha fet èmfasi en el pes simbòlic de la jota tant en la seva funció festiva i d’oci com en el significat que ha pres com a gènere musical identificat amb el territori i del territori (les Terres de l’Ebre). Aquesta relació pren força i es recupera quan, mitjançant la figura dels enversadors, es converteix en un altaveu de l’opinió, del pensament de la comunitat, sigui en forma satírica com en forma de lluita i reclam popular. Per tant, es fa evident que és quan la jota cantada improvisada com a gènere musical caracteritzat per l’oralitat tradicional (en la seva vessant d’improvisació) torna assumir aquest paper de transmissor, de canal que recupera aquesta relació amb la comunitat que la torna a sentir pròpia, un fer que, per circumstàncies conegudes durant anys semblava que s’estava punt de perdre. També cal assenyalar que la jota, com a cant improvisat, aconsegueix adaptar-se perquè els nous enversadors són relativament joves i expressen els conflictes actuals i les respostes actuals perquè viuen el temps actual, com evidencia la presència de dones enversant. Tot i això, un dels aspectes que poden repercutir des del punt de vista negatiu és la identificació de la jota, no només amb el territori, sinó amb el passat del territori mitjançant l’exposició de la jota en contextos que recreen retrats del passat. Exposar la jota donant-li un significat econòmic, com a atractiu del turisme cultural folkloritzat no és negatiu en si però pot repercutir negativament en el moment que s’identifiqui exclusivament en un model de festa i oci passat.