IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 
En un sentit originari, els despertadors no deixaven de ser una activitat més que reflectia l’estructura social dels pobles fins fa pocs anys i en relació amb el gènere. Els homes anaven a cantar per les cases, on menjaven coques, elaborades per les dones. Aquesta divisió de l’espai públic, amb major presència d’homes, i de l’espai privat, reservat a les dones, ha estat present fins fa molt pocs anys i, en alguns casos, continua present. Avui dia, però, tot i que la participació de les dones a les aurores és molt poca i només es dóna a la Pobla de Massaluca, és una transformació important el fet de suprimir les prohibicions que requeien sobre això. Pel que fa al significat simbòlic d’aquesta pràctica, prové de la litúrgia religiosa del cristianisme, que esdevé l’eix principal de la fe per invocar favors relacionats amb el treball, la fertilitat de la terra i la vida espiritual de les comunitats.