IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Salvaguarda:

Transmissió: 
Els elements claus en la transmissió han estat, durant anys, formar part d'un col·lectiu i participar dels espais d'oci d'aquest col·lectiu. Això implica que sense estar regulat dins de l'àmbit de l'ofici de pescadors i sobretot en el context de les tavernes, properes al port, se'n fes la transmissió. Actualment, en descontextualitzar-se, és mitjançant l'associació Morràpita i la participació als diferents campionats que organitzen a l'any que es transmet. El model de transmissió continua essent oral.
Viabilitat/riscos: 
El fet que es descontextualitzi respecte a l'ofici i l'espai tradicional de pràctica s'ha convertit en una possibilitat de difusió i recuperació. El risc actual és que, com és comú en els processos de recuperació, existeix un nucli de persones que en són el fil conductor i sostenidor. Tot i això cada any creix el número de jugadors i d'aquesta associació. Paral·lelament, si s'aconseguís recuperar a part de les poblacions on tenim constància que es jugava minvaria el risc.
Valoració de l'individu / grup / comunitat: 
El fet d'haver recuperat i difós la pràctica de la morra a la població a la vegada que gràcies als nous contexts tecnològics s'han comunicat amb altres zones on també es juga i han pogut participar en torneigs internacionals, els permet pensar que realitzen una feina de recuperació positiva i a llarg termini.
Mesures de salvaguarda preses pel grup / comunitat: 
L'organització de campionats locals i nacionals, difusió del joc en diferents àmbits (televisió, participació en concursos internacionals, documentació escrita) són les principals mesures de salvaguarda.