IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Salvaguarda:

Transmissió: 
Els jocs de naips s'aprenen jugant i els jugadors aprenen i dominen les normes dels jocs a mesura que van jugant. Normalment, quan un jugador és nou, es fan unes quantes partides parlades i explicades. El procediment consisteix a, primerament, l'explicació de les normes de funcionament, el valor de les cartes i l'objectiu de la partida. Acte seguit es fan unes quantes partides que no puntuen perquè el jugador nou aprengui bé el funcionament, de vegades a cartes destapades. És habitual també, si s'està en un lloc amb més participants, avisar alguna persona que ja sàpiga jugar per tal que ajudi i assessori la persona nova. Els grups d'amics, les colles de treballadors i treballadores del camp o el veïnat han estat tradicionalment els contextos en els quals s'han anat transmetent els coneixements relacionats amb el joc.
Viabilitat/riscos: 
El fet que la gent jove hagi substituït en bona mesura els jocs de taula i altres jocs per modes d'entreteniment lligats a la tecnologia i a l'ús d'aparells electrònics i xarxes socials pot ser un risc per a la salvaguarda dels jocs de naips, molts dels quals es practiquen molt poc avui dia. Tot i que encara hi ha molts llocs on diàriament es practiquen els jocs de cartes, l'afluència de gent jove és poc habitual i es limita als campionats de festes majors. Pel que fa al joc de la botifarra, cada cop es practica menys i els jugadors són gent gran, fet que suposa un risc per a la seva perdurabilitat.
Mesures de salvaguarda preses pel grup / comunitat: 
Tot i que s'han generat mesures de salvaguarda de diversos tipus de jocs, a les Terres de l'Ebre no es coneixen mesures concretes per als jocs de cartes. Les associacions, clubs i llars de jubilats i pensionistes i els cafès que organitzen campionats a les festes majors contribueixen al manteniment de la tradició dels naips, sobretot del jocs del guinyot i la botifarra. En algunes poblacions com Xerta i l'Aldea s'organitzen també campionats de guinyot en les modalitats jove i infantil durant les seves festes majors.