IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 
El joc de la morra actualment sense perdre la seva vessant lúdica ha pres un caire identitari i diferenciador per la comunitat que el practica. La singularitat de mantenir un joc que s'havia jugat tradicionalment a les terres de l'Ebre, també a la zona d'interior, li aporta aquest valor singular i per tant identitari. A la vegada hi ha, els últims anys, una acció per part del grup Morrapita, dinamitzadora que ha dinamitzat la seva pràctica fins al punt que al 2017 es celebra el Torneig Internacional de morra "Morramundo" a Sant Carles de la Ràpita. Això fa que es converteixi en un element dinamitzador a part de cultural socioeconòmic en tant que participants i jugadors de diferents parts de la mediterrània durant tres dies aniran a la Ràpita amb l'objectiu de participar d'aquest campionat. És un clar exemple de com un element amb un clar valor simbòlic per la comunitat, lligat la reminiscència d'un mon de pescadors que avui ha canviat i la pràctica d'un joc arrelat a la població, s'hi afegeix un valor socioeconòmic en tant s'organitzen activitats al voltant de la morra que incideixen en aquest sentit.