IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 
La representació de la Passió a les Terres de l'Ebre, lligada al context de la Setmana Santa s'ha originat principalment a partir de mitjans del segle XX, amb l'excepció de Vilalba dels Arcs, que és més moderna. La tendència en aquella època de recuperar les versions teatralitzades de la religió catòlica obeïa als interessos del Règim de Franco amb la intenció de reformar la cultura cap a una visió religiosa i conservadora de la societat. A partir d'aquestes iniciatives de representació, les comunitats aprenien i alhora divulgaven els episodis de la vida de Jesús mitjançant missatges adoctrinadors. Amb el pas dels anys, en les representacions, tot i que el pes del contingut és del tot religiós, s'ha posat èmfasi en la funció social de l'espectacle i la capacitat de crear lligams entre la comunitat participant. Tant la Passió de Deltebre com la Passió de Vilalba, tenen una voluntat i caràcter amateur, de participació de la comunitat en l'activitat. En la Passió d'Ulldecona, però, els actors i actrius poden haver rebut formació i estar vinculats a l'Escola del Teatre, sorgida en el mateix context. Pel que fa al pressupost i als recursos de què disposen, també podem emparentar les dos passions de Vilalba i Deltebre, enteses com a iniciatives de la comunitat amateur, amb pressupostos baixos i un finançament que ve de la col·laboració dels agents locals. En el cas d'Ulldecona, les subvencions que reben són tant per part dels agents locals com de la Diputació, l'Administració Autonòmica.