IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 
Les regates de muletes són l'herència d'una relació amb el riu definida, en aquest cas, pel valor productiu, el transport, els pescadors, oficis que feien que al llarg de l'Ebre es poguessin trobar embarcacions i tripulació que per festes a l'eina de treball li donaven un valor lúdic i festiu organitzant regates o altres jocs. La desaparició d'aquests oficis i de les organitzacions associades a l'ofici, a mitjans del segle XX, faciliten la desaparició també de els eines, embarcacions, oficis relacionats i en general un tipus de relació entre la població de les Terres de l'Ebre i el riu. Aquest canvi es va fent evident a finals del segle XX i hauran de ser entitats i persones, a caràcter individual, les que recuperin o evitin la desaparició total d'aquests elements que faciliten l'existència de les regates, principalment les embarcacions. Aquest canvi planteja també una nova realitat en la pràctica de les regates, les tripulacions deixen de ser els mateixos llogaters o tripulació dels llaguts, que tenien la muleta com eina de feina, i són els nous remadors, ara de forma lúdica o esportiva, els que continuen la pràctica de les regates. Per tant la funció, que no ha deixat de ser mai lúdica i habitualment practicada en el marc festiu, avui té un rerefons esportiu associat als clubs nàutics i de rem per oposició al rerefons anterior que era de caràcter productiu. Avui també pren un valor simbòlic en tant que és utilitzat com una eina de reactivació de la memòria col•lectiva. Las regates i les seves embarcacions permeten o procuren, per part dels organitzadors i participants, mantenir o re-activar una relació amb el riu cada cop més secundaria. Són, junt amb la funció lúdica, elements activadors d'identitat i comunitat mitjançant la recuperació d'una memòria comunitària, cada poble, i macrocomunitària, el tot de les Terres de l'Ebre, relacionada al riu.