IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Localització:

Descripció de la localització: 

L'espai de producció i obtenció de la llet de cabra és el corral, normalment situat prop de l’habitatge del pastor i on el ramader extreu la llet dels animals i la diposita a les lleteres. Aquestes lleteres serveixen per transportar-la fins el lloc on la llet és transformada. Per elaborar derivats de la llet de manera artesana i tradicional cal un espai amb cuina i, per conservar els derivats, un frigorífic.

Georeferenciació: