IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Salvaguarda:

Transmissió: 
Les tasques lligades a l'obtenció de la llet i a la cura de les raberes de cabres i ovelles es transmet tradicionalment de pares a fills o a gendres, mentre que l'elaboració dels derivats es transmet de mares a filles o a joves. Tradicionalment, totes les dones adultes de la família eren coneixedores de les tècniques i processos per a l'elaboració dels derivats de la llet. Actualment, aquesta transmissió es veu afectada per la disminució de la necessitat d'elaborar els derivats a casa i la facilitat que hi ha per consumir formatges i brossats procedents d'altres regions i a uns preus assequibles. Els membres més joves de les famílies d'artesans dels derivats de la llet ja no adquireixen els coneixements i no practiquen les tècniques d'elaboració.
Viabilitat / Riscos: 
S'observa un risc elevat de l'ofici i dels coneixements i tècniques lligades a l'elaboració de derivats de la llet de manera artesana en el context domèstic, per l'aparició de les indústries formatgeres, la incapacitat dels artesans de competir amb els preus i l'abast comercial industrials. Les mesures sanitàries que regulen aquesta activitat fan que els derivats elaborats a casa no compleixin la normativa i, per tant, no puguin ser comercialitzats.
Valoració de l'individu / grup / comunitat: 
La comunitat considera que l'únic motiu pel qual es continua elaborant derivats de la llet a les cases és perquè és més saborós, més saludable i els agrada fer-los, però són conscients que l'activitat és residual i ja només es dóna en algunes cases i pot acabar desapareixent com a ofici.
Mesures de salvaguarda preses pel grup / comunitat: 
A les Terres de l'Ebre existeixen diverses formatgeries que des de fa pocs anys han transformat l'activitat domèstica de l'elaboració de derivats de la llet en una activitat econòmica de mercat, tot transformant la llet de manera tradicional i comercialitzant els seus productes.