IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 
Els pastissets i les casquetes d’àngel són un patrimoni gastronòmic del territori que contribueixen al desenvolupament turístic de les Terres de l’Ebre. Però com tot element popular i cultural està en continu procés de canvi i adaptació. D’aquesta manera, s’ha adequat a noves formes i nous gustos. Tanmateix, les seves modificacions han estat incentivades per la mercantilització i canalització d’aquest producte i la seva entrada en l’oferta turística cultural. Això ha condicionat que en alguns casos, la comercialització del producte s’hagi limitat a la lògica econòmica de produir abaratint costos i recursos, tot fabricant-se fins i tot fora del territori, desplaçant així l’interès cultural de mantenir i perpetuar una herència gastronòmica. Davant aquesta situació, fóra recomanable apostar per una producció regulada amb segell alimentari, on es certifiqui el reconeixement com a producte local i la seva qualitat.