IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Salvaguarda:

Transmissió: 
Tot i que hi ha una transmissió oral intergeneracional, l'existència de documentació escrita és un element clau de reforç en aquesta transmissió. No és exclusivament la via oral intergeneracional la que assegura la seva transmissió sinó la difusió i elaboració de materials de caràcter lúdic i educatiu que faciliten el procés de transmissió de la llegenda. En aquest cas la llegenda amb què més es treballa és la de Rubí i Rufolet.
Viabilitat/riscos: 
El recolzament de l'Ajuntament, la participació del cicle festiu de la ciutat i el caràcter identitari del seguici festiu de Tortosa que ha pres la Cucafera ens permet afirmar que té la viabilitat assegurada com a element present dins del seguici. Els riscos vénen definits pels canvis i pel que representa per a la ciutat. En aquest sentit, el fet que sigui cada cop més estàtica l'acció de la Cucafera, pot ser un risc en la creació o reproducció d'aquest lligam entre la població i la bèstia.
Valoració de l'individu / grup / comunitat: 
La comunitat reconeix la Cucafera com un element particular de la ciutat i de les seves festes. A la vegada exalten un tipus de relació entre la por i el joc, que és la que es defineix quan s'és infant. L'element espantadís i lúdic queda, per tant, en la memòria col•lectiva de la comunitat.
Mesures de salvaguarda preses pel grup / comunitat: 
Existeix una intensa activitat al voltant de la figura de la Cucafera. Materials didàctics, reproducció en diferents formes de la Cucafera tant per jugar o com a objecte de venta al visitant de la ciutat, identificació de la cova on estava Rubí... En aquest sentit, la Cucafera s'ha assentat com un element d’identificació de Tortosa tant des de la comunitat com des de l'àmbit institucional en què s'ha fomentat.